• CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM
  • CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM
  • CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM
  • CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM
  • CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM

Camera HIK VISION

HIK DS-2CE16C0T-IR

Giá: 660.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16C0T-IRP

Giá: 580.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE56C0T-IR

Giá: 580.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE56C0T-IRP

Giá: 500.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16C0T-IT3

Giá: 1.010.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16C0T-IT5

Giá: 1.160.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE56C0T-IT3

Giá: 1.010.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D0T-IR

Giá: 890.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D0T-IRP

Giá: 810.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE56D0T-IR

Giá: 810.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE56DOT-IRP

Giá: 730.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D0T-IT3

Giá: 1.470.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D0T-IT3E

Giá: 1.680.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D0T-IT5

Giá: 1.700.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE56DOT-IT3

Giá: 1.390.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D0T-WL3

Giá: 1.930.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D0T-WL5

Giá: 2.090.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D0T-I3F

Giá: 1.120.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D3T-I3PF

Giá: 1.280.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D3T-I3F

Giá: 1.350.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D3T-ITPF

Giá: 1.350.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D3T-ITF

Giá: 1.430.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE16D3T-IT3F

Giá: 1.650.000 VNĐ

Chi tiết

HIK DS-2CE76D3T-ITMF

Giá: 1.430.000 VNĐ

Chi tiết

Thông tin thêm về Camera HIK VISION

  • CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM
  • CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM
  • CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM
  • CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM
  • CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý, CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ SỐ 1 VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT Ý

MST: 0313180953

Địa chỉ: Số 26 Đường 18, Khu Phố 5, P.Linh Tây, Thủ Đức,HCM

ĐT: (028) 3720 5768    FAX: (028) 3720 5866

DĐ:  0901.239.229 Email: canviety@gmail.com 

Liên hệ với chúng tôi
facebook facebook facebook facebook
0901.239.229 0283 720 5768